Wirevo is gespecialiseerd in snij- en knipvoegwerk. Deze methode wordt veelal bij oudere huizen en gebouwen toegepast. Bij deze voegen zet men de specie dik op en snijdt het schuin naar de steen af zowel boven als onder. Dit gebeurt met een mortel die op basis van schelpkalk is gemaakt  Dit betekent dat er geen cement aan te pas komt. Een snijvoeg ligt vlak met de steen en een knipvoeg ligt circa 2 mm buiten de steen.
                                                     

Een andere restauratievoeg is de dagvoeg. Hierbij zet men de voeg ook wat dikker op en zet men een streepje in de dagge van de voeg. Ook de platvol of iets verdiepte voeg wordt wel toegepast in de restauratie. Dit uiteraard op basis van schelpkalk.

Een veel voorkomend probleem is een verroest muuranker. Meestal zit deze in de muur en is van de buitenkant niet zichtbaar. Dit noemen we ook wel een blinde anker. Deze ankers zitten veelal zo’n 100 jaar in de muur en zijn door het vocht aangetast. Vaak kunnen ze nog worden behandeld zodat ze nog jaren meekunnen, maar een enkele keer moeten ze helemaal worden vervangen.