Als een huis opnieuw gevoegd moet worden, dan reinigen we eerst de muren. Dit doen we onder een druk van 130 tot 250 bar, afhankelijk van de hardheid van de steen en de vervuiling hiervan. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan kan de muur ook nog chemisch worden gereinigd. Hierop wordt dan met een kwast een gevelreiniger aangebracht. Na inwerking van de gevelreiniger wordt de muur onder hoge druk schoongespoten. Bij ernstige vervuiling kan de methode van het (mineraal)stralen worden toegepast. Met chemisch reinigen kan een nagenoeg zelfde resultaat worden verkregen als met (mineraal)stralen.

Verf reinigen voor..

Na het reinigen..